Värähtelyanalyysit

Emeringin mittausmenetelmällä mittaus voidaan tehdä nopeasti vain muutamaa anturia käyttäen. Menetelmällä saadaan tieto käytönaikaisesta ominaismuodosta sekä värähtelyjen aika- ja taajuustasot. Normaalisti käytetty Simultaneous Method-menetelmä vaatii yhtä monta kiihtyvyysanturia, kuin on mitattavia pisteitä.

Emeringin käyttämällä menetelmällä voidaan esimerkiksi puristinosa mitata yhden työpäivän aikana. Mittausmenetelmä ei vaadi koneen pysäyttämistä ja mittaukset pyritäänkin tekemään aina tuotanto-olosuhteissa.

Analyysillä selvitetään:

 1. Koneen rungon ja telojen värähtelyt, suunnat ja määrät
 2. Laakereiden kunto
 3. Käyttömoottoreiden kunto ja linjaus
 4. Hammaskäyttöjen kunto
 5. Konetason jäykkyys
 6. Analyysin avulla tehdään myös animaatio, jossa nähdään mitattujen kohteiden värähtelyt ja suunnat toistensa suhteessa eri taajuuksilla.
 7. Tarvittaessa suoritetaan myös nopeudennoston simulointi
 8. Peruspaketti:

 9. Koneen osan tai osien tela- ja runkomittaus sekä analyysit
 10. Konetason värähtelyjen kartoittaminen
 11. Kohteen animaatio
 12. Optiot:

 13. Käyttömoottoreiden mittaus/analyysi
 14. Hammaskäyttöjen mittaus/analyysi
 15. Linjaukset
 16. Nopeudennostosimulointi
 17. Kriittisten runkorakenteiden väsymisanalyysi ja jäljellä olevan eliniän laskenta
 18. Momenttimittaukset

Kohteita mm: