Lujuusanalyysit ja -laskennat

Emering Oy tekee lujuuslaskelmia erityyppisiin rakenteisiin. Rakenteet voivat olla teräksestä, betonista tai puusta, sekä monella eri tavalla kuormitettuja esim. staattisesti, dynaamisesti tai väsyttävästi sekä kaikkea näitä yhdessä. Rakenteiden kuormitukset voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia: puristusvoimien aiheuttamat rasitukset koneiden runkoon, siltanosturin taakasta aiheutuvat kuormitukset, merenkäynnin aiheuttamat rasitukset laivoille ja porauslautoille tai liikenteestä aiheutuvat siltojen kuormitukset.

Laskentaa tehdään suunnitteluvaiheessa tai olemassa oleville rakenteille. Olemassa olevien rakenteiden lujuusanalyysin perustana on mittaus. Mittaus tehdään kohteen käyttöolosuhteissa, jolloin analyysin lähtöarvot ovat todelliset ja analyysi mahdollisimman tarkka.

Rakenteet voivat olla esimerkiksi:

Emering Oy suorittaa analyysejä ja laskentaa suunnittelutoimistoille sekä suoraan käyttäjille. Kilpailun kiristyessä valmistustavat muuttuvat ja materiaalien vahvuudet pienenevät. Tämä luo vaativan haasteen laskennalle ja suunnittelulle.

Emering Oy:n henkilökunnan tietotaito takaa asiakkaalle parhaan ja luotettavan lopputuloksen.