Momenttimittaus

Vääntömomenttimittaukset suoritetaan akseliin kiinnitettävällä laitteistolla. Mittaus antaa tarkan tiedon syntyvästä momentista, mahdollisesta vääntövärähtelystä tai muista akseliin kohdistuvista laitteiston toimintahäiriöistä.

Momenttimittauskäyrästä voidaan todeta miten erilaiset kuormat vaikuttavat momenttiin ja tulosten perusteella on helppo tehdä päätöksiä miten laitteistoa voidaan kuormittaa ja millaisilla ajanjaksoilla. Suurin taloudellinen hyöty saavutetaan, kun osataan valita tai ajaa laitetta käyttölähteen parhaimmalla hyötysuhteella. Mittaus ja analyysi voidaan suorittaa mille tahansa käytölle. Tyypillisimpiä kohteita ovat paperi- ja sellukoneiden käytöt, pumppukäytöt ja puhallinkäytöt.